Tin Gia Lai

Dịch lở mồm long móng lan rộng ở Gia Lai

Dịch lở mồm long móng lan rộng ở Gia Lai

Tổng số bò bị lở mồm long móng ở Gia Lai đã tăng lên với hơn 550 con, trong đó có 6 con bị chết. Tỉnh Gia Lai cũng hỗ trợ 15.000 liều vắc xin để Gia Lai...

14/08/2017 04:48:38 PM
Loading...