Tin Gia Lai

Gia Lai: Mưu trí bắt lâm tặc trong đêm

Gia Lai: Mưu trí bắt lâm tặc trong đêm

Phát hiện 5 người khai thác gỗ trái phép, dù trời tối, trong tay không có công cụ hỗ trợ nhưng 2 nhân viên quản lý, bảo vệ rừng đã mưu trí, dũng...

17/05/2019 09:05:37 AM
Loading...