Kon Tum: Thành lập Ban quản lý dự án khu vực Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y

Sáng 18/5, Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum vừa qua đã ban hành Quyết định về việc thành lập Ban quản lý dự án khu...

Sáng 18/5, Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum vừa qua đã ban hành Quyết định về việc thành lập Ban quản lý dự án khu vực Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y .

Theo đó, Ban được thành lập trên cơ sở các Ban quản lý dự án hiện có của Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum, gồm: Ban quản lý các dự án đầu tư và Ban quản lý các dự án quy hoạch.

Ban quản lý dự án khu vực Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y là tổ chức sự nghiệp công lập trực thuộc Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum, hoạt động theo cơ chế tự chủ về tài chính, tự bảo đảm chi thường xuyên theo quy định của nghị định của Chính phủ.

Kon Tum: Thành lập Ban quản lý dự án khu vực Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y 1

Cửa khẩu quốc tế Bờ Y

Về cơ cấu tổ chức, ngoài lãnh đạo Ban quản lý bao gồm Giám đốc và không quá 2 Phó Giám đốc, Ban còn có 3 phòng (ban) chức năng, nghiệp vụ và các phòng (ban) khác theo yêu cầu cụ thể của dự án; đối với khối các phòng (ban) điều hành dự án, được thành lập theo từng dự án cụ thể.

Theo Quyết định của UBND tỉnh Kon Tum, tiến hành chuyển giao nguyên trạng tài sản, tài chính, cơ sở vật chất, trang thiết bị, hồ sơ, tài liệu… và các nội dung có liên quan khác của Ban quản lý các dự án đầu tư và Ban quản lý các dự án quy hoạch về Ban quản lý dự án khu vực Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y để hoạt động.

Chuyển giao toàn bộ các dự án đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng nhưng chưa quyết toán; các dự án đang thực hiện dở dang đã có chủ trương dừng thực hiện dự án để quyết toán; các dự án đã quyết toán dự án hoàn thành nhưng còn công nợ phải thu, phải trả và các dự án đang thực hiện dở dang do Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh và của Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng Khu kinh tế làm chủ đầu tư về Ban quản lý dự án thực hiện.

Bình luận
Loading...
Loading...

Giá cà phê ngày 24/08/2019

Thị trườngGiáThay đổi
Cà phê London (09/19)1279-14(-1.08%)
Cà phê New York (09/19)92.60-0.9(-0.96%)
FOB (HCM)1,349Trừ lùi:+70
Đắk Lăk33,100-300
Lâm Đồng32,000-300
Gia Lai32,800-300
Đắk Nông32,800-300
Hồ tiêu43,5000
Tỷ giá USD/VND23,140-5