Tin Kon Tum

Cần điều tra vụ phá rừng quý ở Kon Tum

Cần điều tra vụ phá rừng quý ở Kon Tum

Từ tin báo của người dân về khu vực rừng tại xã Đắk Na, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum, bị lâm tặc ngày đêm “xẻ thịt” nhưng không thấy cơ quan chức...

05/03/2019 03:08:38 PM
Loading...