Lâm Đồng

Lâm Đồng: Ngọt thơm mứt dẻo cà chua

Lâm Đồng: Ngọt thơm mứt dẻo cà chua

Là một trong những loại cây trồng chủ lực của vùng rau Đơn Dương, thế nhưng, trái cà chua vẫn chưa thoát khỏi vòng luẩn quẩn giá cả bấp bênh hay phải...

Loading...