Lâm Đồng

Lâm Đồng: Ngọt thơm mứt dẻo cà chua

Lâm Đồng: Ngọt thơm mứt dẻo cà chua

Là một trong những loại cây trồng chủ lực của vùng rau Đơn Dương, thế nhưng, trái cà chua vẫn chưa thoát khỏi vòng luẩn quẩn giá cả bấp bênh hay phải...

18/04/2017 03:24:22 PM
Lâm Đồng: Thành công từ chăn nuôi bò sữa

Lâm Đồng: Thành công từ chăn nuôi bò sữa

Dành một thời gian dài tìm hướng đi mới trong sản xuất nông nghiệp, ông Lê Phụng Ân (51 tuổi, thôn Hamasing, thị trấn D’ran, huyện Đơn Dương) đã quyết...

17/04/2017 03:52:22 PM
Loading...