Xã hội

Một kỳ họp chất lượng và…’phá lệ’

Một kỳ họp chất lượng và…’phá lệ’

So với các kỳ họp trước, kỳ họp Quốc hội lần này có nhiều đổi mới, thậm chí là chưa từng có tiền lệ. Những điều “phá lệ” đã tạo nên một...

15/06/2017 06:17:32 PM
Bán nước hại dân hay hành vi phản quốc?

Bán nước hại dân hay hành vi phản quốc?

Ông Dương Trung Quốc: Từ bao giờ hàng xóm láng giềng, những người đồng chí của nhau... lại sẵn sàng đầu độc nhau để thu về những cái lợi từ mớ rau,...

15/06/2017 08:56:06 AM
Loading...