Chăm sóc sức khỏe sinh sản cho vị thành niên, thanh niên

Chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục cho vị thành niên, thanh niên tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2021-2025 với mục tiêu cải thiện tình trạng sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục...
Chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục cho vị thành niên, thanh niên tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2021-2025 với mục tiêu cải thiện tình trạng sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục (SKSS & SKTD) của vị thành niên, thanh niên (VTN & TN) tỉnh Lâm Đồng, góp phần chăm sóc VTN & TN trở thành một lực lượng lao động khỏe mạnh, phát huy hết tiềm năng để đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, của đất nước, hướng tới đạt được các mục tiêu phát triển bền vững. 
 
Chăm sóc sức khỏe sinh sản cho vị thành niên, thanh niên
Cán bộ y tế tư vấn về chăm sóc sức khỏe cho các bà mẹ trẻ tại Trạm Y tế Đinh Lạc (Di Linh)
 
Theo kế hoạch thực hiện chương trình chăm sóc SKSS & SKTD cho VTN & TN tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2021-2025 của Sở Y tế Lâm Đồng xác định các mục tiêu cụ thể: Truyền thông vận động các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể nhằm tạo môi trường thuận lợi cho chăm sóc SKSS & SKTD của VTN & TN trên địa bàn tỉnh; rà soát, bổ sung, cập nhật các chủ trương, chính sách, hướng dẫn chuyên môn liên quan đến chăm sóc SKSS & SKTD của VTN & TN. Tiếp tục nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi về chăm sóc SKSS & SKTD của VTN & TN và các đối tượng liên quan (cha mẹ, thầy cô, cán bộ đoàn thanh niên...) thông qua các hoạt động truyền thông, giáo dục và tư vấn phù hợp với đặc thù của các đối tượng, ưu tiên trong trường học, khu công nghiệp, khu chế xuất và một số nhóm đối tượng thiệt thòi.
 
Phấn đấu có 80% VTN & TN có hiểu biết về những nội dung cơ bản trong chăm sóc SKSS & SKTD như: tình dục an toàn, các biện pháp tránh thai, hậu quả của mang thai ngoài ý muốn và phá thai không an toàn, phòng chống các bệnh nhiễm khuẩn đường sinh sản, bệnh lây truyền qua đường tình dục; 80% các thầy cô giáo, cha mẹ được cung cấp thông tin về chăm sóc SKSS & SKTD của VTN & TN; 80% thanh niên trẻ là người lao động trong các khu công nghiệp, khu chế xuất có hiểu biết về các chế độ, chính sách của Nhà nước liên quan đến công tác chăm sóc SKSS & SKTD (như BHXH, BHYT trong chăm sóc thai sản, biện pháp tránh thai, thông tin về các cơ sở cung cấp dịch vụ chăm sóc SKSS & SKTD...); 80% VTN & TN được cung cấp địa chỉ và biết các cơ sở cung cấp dịch vụ có chất lượng về chăm sóc SKSS & SKTD; 50% thanh niên lứa tuổi 15-24 tuổi có hành vi tình dục an toàn. 
 
Tăng cường tiếp cận và nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc SKSS & SKTD thân thiện cho VTN & TN. Cụ thể, 90% cơ sở chăm sóc SKSS tại tất cả các tuyến y tế thực hiện thông tin, giáo dục, truyền thông, tư vấn về SKSS & SKTD cho VTN & TN; 90% cơ sở chăm sóc SKSS tuyến tỉnh có cán bộ được đào tạo về cung cấp dịch vụ chăm sóc SKSS & SKTD thân thiện cho VTN & TN; 50% cơ sở chăm sóc SKSS tuyến tỉnh cung cấp thông tin, tư vấn SKSS & SKTD cho VTN & TN; tư vấn và khám sức khỏe trước khi mang thai cho VTN & TN; 80% nhu cầu về các biện pháp tránh thai hiện đại ở phụ nữ độ tuổi 15-24 tuổi được đáp ứng.
 
Mục tiêu 5 năm tới giảm tỷ lệ mang thai ở tuổi VTN trên tổng số phụ nữ mang thai giảm từ 2,4% (năm 2020) xuống còn 1,8% (năm 2025). Tỷ suất sinh ở VTN giảm từ 23 ca sinh/1.000 phụ nữ (năm 2020) xuống còn 18 ca sinh/1.000 phụ nữ (năm 2025). Tỷ lệ phá thai ở VTN trên tổng số phụ nữ phá thai giảm từ 1,45% (năm 2020) xuống còn 1% (năm 2025).
 
Theo Sở Y tế Lâm Đồng, các giải pháp và nhiệm vụ trọng tâm nhằm thực hiện đạt mục tiêu chương trình chăm sóc SKSS & SKTD cho VTV & TN giai đoạn 2021-2025 gồm: Tăng cường truyền thông vận động chính sách và truyền thông thay đổi hành vi; nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý, hoàn thiện cơ chế, chính sách có liên quan đến chăm sóc SKSS & SKTD cho VTN & TN; đảm bảo tài chính, đổi mới phương thức chi trả nhằm tăng khả năng tiếp cận và chất lượng dịch vụ chăm sóc SKSS & SKTD cho VTN & TN; đảm bảo nguồn nhân lực chuyên ngành và nâng cao năng lực chuyên môn SKSS & SKTD của VTN &TN cho y tế các tuyến; đảm bảo về cơ sở vật chất, trang thiết bị, thuốc thiết yếu, khoa học, công nghệ; nâng cao tính sẵn có và chất lượng dịch vụ chăm sóc SKSS & SKTD cho VTN & TN; ứng dụng công nghệ thông tin và cải thiện chất lượng báo cáo thống kê y tế.
 
AN NHIÊN 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây