Đà Lạt tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid -19 tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, các siêu thị, chợ

(LĐ online) - Ngày 7/10, UBND TP Đà Lạt vừa chỉ đạo các Phòng Y tế, Phòng Kinh tế, Trung tâm Y tế Đà Lạt, Ban quản lý chợ Đà Lạt và UBND các phường, xã...
(LĐ online) - Ngày 7/10, UBND TP Đà Lạt vừa chỉ đạo các Phòng Y tế, Phòng Kinh tế, Trung tâm Y tế Đà Lạt, Ban quản lý chợ Đà Lạt và UBND các phường, xã tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, các siêu thị, chợ trên địa bàn thành phố Đà Lạt.
 
Đà Lạt tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid -19 tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, các siêu thị, chợ
Kiểm soát phòng dịch Covid-19 tại Chợ nông sản Đà Lạt (Phường 11)
 
Trong đó, nhận định tình hình thời gian qua, tỉnh và thành phố Đà Lạt đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid -19 của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, siêu thị, chợ. Tuy nhiên, qua theo dõi, việc kiểm tra, thẩm định và trình phê duyệt kế hoạch, phương án phòng, chống dịch Covid-19 của các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thành phố Đà Lạt còn chậm. Công tác kiểm tra, giám sát, hậu kiểm việc thực hiện kế hoạch, phương án phòng, chống dịch Covid-19 của các cơ sở sản xuất, kinh doanh đã được UBND thành phố Đà Lạt phê duyệt chưa triển khai thường xuyên, liên tục. Một số tiểu thương kinh doanh tại các chợ trên địa bàn đã có biểu hiện chủ quan, lơ là, không thực hiện đảm bảo các quy định về phòng, chống dịch Covid-19. 
 
UBND TP Đà Lạt yêu cầu các đơn vị khắc phục những hạn chế nêu trên, tiếp tục triển khai có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid -19 tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, siêu thị, chợ gắn với phát triển kinh tế tại địa phương và giám sát chặt chẽ quá trình thực hiện của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, siêu thị, chợ. 
 
Cụ thể, đối với công tác kiểm tra, thẩm định, ký xác nhận kế hoạch, phương án phòng, chống dịch Covid -19 của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, UBND thành phố Đà Lạt giao Phòng Y tế khẩn trương kiểm tra, thẩm định và trình UBND thành phố Đà Lạt phê duyệt ngay đối với kế hoạch, phương án phòng, chống dịch Covid -19 của các đơn vị đã gửi hiện còn tồn đọng, chưa tổ chức kiểm tra, thẩm định. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, hậu kiểm việc thực hiện kế hoạch, phương án phòng, chống dịch Covid-19 của các cơ sở sản xuất, kinh doanh đã được UBND thành phố Đà Lạt phê duyệt. Xử lý hoặc đề xuất cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm đối với những trường hợp không thực hiện kế hoạch, phương án đã được phê duyệt theo quy định.
 
UBND TP Đà Lạt giao Phòng Kinh tế thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình hoạt động của các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn để kịp thời thông tin, phối hợp Phòng Y tế và các đơn vị liên quan kiểm tra việc chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định. 
 
Đối với công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các chợ, siêu thị, UBND TP Đà Lạt giao UBND các phường, xã tăng cường công tác kiểm tra việc phòng, chống Covid -19 tại tất cả các chợ, điểm kinh doanh trên địa bàn quản lý. Tiếp tục triển khai nghiêm túc các chốt kiểm soát khai báo y tế, đo thân nhiệt, sát khuẩn tại các chợ. Đối với các chợ, điểm kinh doanh không đủ điều kiện về phòng, chống Covid-19, yêu cầu tạm thời ngưng hoạt động ngay để khắc phục cho đến khi đạt yêu cầu theo quy định. Yêu cầu các hộ tiểu thương, hộ kinh doanh cam kết thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch Covid -19 theo hướng dẫn của các cơ quan có thẩm quyền. Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc chấp hành của các tiểu thương, hộ kinh doanh; xử lý theo quy định đối với những trường hợp không chấp hành. 
 
Chủ tịch UBND các phường, xã chịu trách nhiệm đối với công tác phòng, chống dịch Covid -19 tại siêu thị, các chợ, điểm kinh doanh trên địa bàn quản lý. Ban quản lý chợ Đà Lạt tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid -19 theo kế hoạch đã được phê duyệt. Tăng cường công tác kiểm tra, tuyên truyền đến các hộ tiểu thương trong khu vực chợ thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền. Kiên quyết dừng hoạt động ngay đối với các hộ tiểu thương không đảm bảo yêu cầu về phòng, chống dịch. 
 
AN NHIÊN
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây