Đạ Tẻh với mục tiêu huyện nông thôn mới kiểu mẫu

Huyện Đạ Tẻh dự kiến mục tiêu đạt chuẩn huyện nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2025 dựa trên cơ sở nông thôn mới là nền tảng, cơ cấu lại nông nghiệp là căn bản, nông dân là chủ thể.
Huyện Đạ Tẻh dự kiến mục tiêu đạt chuẩn huyện nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2025 dựa trên cơ sở nông thôn mới là nền tảng, cơ cấu lại nông nghiệp là căn bản, nông dân là chủ thể.
 
Đạ Tẻh với mục tiêu huyện nông thôn mới kiểu mẫu
Huyện Đạ Tẻh chú trọng đầu tư sản xuất quy mô lớn sản phẩm nếp Quýt chủ lực ở địa phương
 
• TỪ HUYỆN ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI
 
Qua đánh giá chưa đầy đủ trong hơn 10 năm triển khai thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, huyện Đạ Tẻh đã đạt 99,9% tỷ lệ hộ dân sử dụng điện phục vụ kịp thời nhu cầu phát triển sản xuất; 81% đường giao thông nông thôn được bê tông hóa, nhựa hóa; trên 80% kênh mương được kiên cố hóa; khoảng 84,4% diện tích gieo trồng chủ động nguồn nước tưới tiêu; ngành Nông nghiệp huyện chuyển đổi theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, đến năm 2020 thu nhập bình quân đầu người đạt 46,3 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo còn 1,63%; người dân được tiếp cận, thụ hưởng các dịch vụ về giáo dục, y tế, văn hóa, thông tin với chất lượng ngày càng cao. Đến năm 2020, huyện Đạ Tẻh có 8/8 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó 3/8 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao, thị trấn Đạ Tẻh đạt chuẩn văn minh đô thị, huyện Đạ Tẻh được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.
 
Tuy nhiên, cũng theo đánh giá ban đầu, bên cạnh kết quả đạt được, trong quá trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Đạ Tẻh chưa thật sự bền vững; tư duy ngành nông nghiệp và người dân còn chú trọng tăng quy mô, sản lượng, chưa quan tâm nhiều đến nâng cao chất lượng, giá trị nông sản; khả năng thu hút các doanh nghiệp đầu tư phát triển ở nông thôn hạn chế; cơ cấu lao động qua đào tạo chiếm tỷ lệ thấp; kinh tế hợp tác ở nông thôn vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu tổ chức lại sản xuất, hoạt động liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông sản còn hạn chế; giao thông, thủy lợi, cơ sở vật chất văn hóa - xã hội, vệ sinh môi trường, an ninh trật tự ở một số địa phương còn gặp nhiều khó khăn…
 
Từ thực tiễn trên, huyện Đạ Tẻh đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 có 8/8 xã đạt chuẩn bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao; thị trấn Đạ Tẻh duy trì và nâng cao chất lượng đạt chuẩn tiêu chí đô thị văn minh. Bên cạnh đó, huyện Đạ Tẻh cũng đã dự kiến các mục tiêu cụ thể như: 100% xã có khu công viên mở và công trình kiến trúc nổi bật; 100% tỷ lệ hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh; 50% tuyến đường giao thông nông thôn được trồng cây xanh, cây cảnh quan, cây hoa, thảm cỏ toàn tuyến; các loại chất thải được thu gom, xử lý đạt chỉ tiêu quy định trong bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu; thu nhập bình quân đầu người đạt trên 65 triệu đồng...
 
• ĐẾN HUYỆN ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU
 
Nhiệm vụ trọng tâm trước hết, huyện Đạ Tẻh cần đầu tư, nâng cấp Quốc lộ 55B, tỉnh lộ 725, 726 kết nối liên huyện và liên vùng, đến năm 2025 có 100% tuyến đường huyện đạt chuẩn và 100% đường huyện, đường trục xã được trồng cây xanh; hoàn thành hệ thống kênh mương hồ thủy lợi Đạ Lây; bảo vệ và khai thác hiệu quả công trình hồ thủy lợi Đạ Tẻh; mỗi địa phương có ít nhất 1 tổ chức thủy lợi hoạt động hiệu quả. Tiếp theo, huyện Đạ Tẻh cũng đặt vấn đề “đẩy nhanh cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát triển nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phù hợp với điều kiện thực tế; chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng điều, đất vườn tạp và đất trồng lúa kém hiệu quả; từng bước mở rộng diện tích ứng dụng công nghệ tưới phun, tưới nhỏ giọt có hệ thống điều khiển tự động, bán tự động đối với cây ăn trái, dâu tằm; ứng dụng công nghệ số trong quản lý chất lượng, truy xuất nguồn gốc, chỉ dẫn địa lý nông sản. Từ đó xây dựng các vùng nguyên liệu tập trung các sản phẩm chủ lực gồm lúa chất lượng cao và nếp Quýt, dâu tằm, các loại trái cây, cao su, tre tầm vông...”.
 
Dự kiến lộ trình thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm xây dựng Đạ Tẻh trở thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu, trong năm 2021 duy trì, nâng cao chất lượng 3 xã An Nhơn, Đạ Kho, Quảng Trị đạt tiêu chí nông thôn mới nâng cao; xây dựng xã Quốc Oai đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao, xã Quảng Trị đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu về môi trường. Đến năm 2023, duy trì, nâng cao chất lượng 3 xã nông thôn mới nâng cao Đạ Kho, Quốc Oai, Mỹ Đức và 2 xã nông thôn mới kiểu mẫu Quảng Trị, An Nhơn; xây dựng xã Triệu Hải đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao, xã Mỹ Đức đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu về hành chính công. Và đến năm 2025, duy trì, nâng cao chất lượng các xã đạt tiêu chí nông thôn mới nâng cao (Quốc Oai, Triệu Hải, Đạ Lây) và xã nông thôn mới kiểu mẫu (Quảng Trị, An Nhơn, Mỹ Đức, Đạ Kho); xây dựng xã Đạ Pal đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao. Đặc biệt, huyện Đạ Tẻh lập hồ sơ đề nghị thẩm tra, xét đề nghị công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu về cảnh quan, môi trường.
 
VĂN VIỆT 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây