Đắk Lắk: Xóa tên đảng viên, cách chức Bí thư Đảng ủy xã Xuân Phú

Đắk Lắk xóa tên đảng viên, cách chức Bí thư Đảng ủy xã Xuân Phú đối với ông Lê Quang Vĩnh.

Đắk Lắk xóa tên đảng viên, cách chức Bí thư Đảng ủy xã Xuân Phú đối với ông Lê Quang Vĩnh.

Ngày 5/10, ông Đặng Ngọc Hiền-Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk cho biết, huyện ủy đã ban hành quyết định xóa tên trong danh sách đảng viên đối với ông Lê Quang Vĩnh-Bí thư Đảng ủy xã Xuân Phú.

Đắk Lắk: Xóa tên đảng viên, cách chức Bí thư Đảng ủy xã Xuân Phú

Quyết định xóa tên đảng viên đối với ông Lê Quang Vĩnh-Bí thư Đảng ủy xã Xuân Phú

Theo quyết định vừa được Huyện ủy Ea Kar ban hành, đảng viên Lê Quang Vĩnh đã khai lý lịch không trung thực, sai quy định, không đúng tiêu chuẩn, điều kiện để kết nạp vào Đảng. Chiếu theo điều lệ Đảng, Ban Thường vụ Huyện ủy Ea Kar quyết định hủy bỏ Quyết định kết nạp đảng viên số 89-QĐ/TV, ngày 31/7/2001 về việc kết nạp quần chúng Lê Quang Vĩnh và xóa tên Lê Quang Vĩnh trong danh sách đảng viên.

Cùng với đó, ngày 28/9/2018, Huyện ủy Ea Kar ra Thông báo số 575 về việc cho ông Lê Quang Vĩnh thôi giữ các chức vụ trong Đảng và các tổ chức chính trị xã hội tại xã Xuân Phú kể từ ngày 26/9/2018.

“Do vi phạm Điều lệ Đảng khi vào Đảng, nên Huyện ủy đã ra Quyết định xóa tên khỏi Đảng, cho thôi hết các chức vụ. Xóa tên khỏi Đảng thì đồng nghĩa việc tất cả các chức vụ không còn nữa. Từ ngày 1/10, anh về làm dân rồi”, ông Đặng Ngọc Hiền-Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk cho biết./.

 Từ khóa: bí thư, xuân phú, cách chức
Bình luận
Loading...
Loading...