Đắk Nông: Thêm nhiều thôn buôn vùng sâu vùng xa có điện lưới quốc gia

Với mục tiêu đưa điện đến các buôn làng xa xôi để bà con có điều kiện nâng cao dân trí, xóa đói giảm nghèo và nâng cao đời sống, thời gian...

Với mục tiêu đưa điện đến các buôn làng xa xôi để bà con có điều kiện nâng cao dân trí, xóa đói giảm nghèo và nâng cao đời sống, thời gian qua, PC Đắk Nông đã tiếp tục sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn để đầu tư phát triển lưới điện tại các vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa. Đây là một trong những nỗ lực nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu điện cho phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn tỉnh.

Trong những năm qua, PC Đắk Nông đã nỗ lực huy động nhiều nguồn vốn đầu tư xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp hệ thống lưới điện trên địa bàn tỉnh, trong đó chú trọng đưa điện lưới quốc gia về vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa và nâng cao chất lượng hệ thống lưới điện khu vực này. Đến nay, PC Đắk Nông đã đưa điện lưới quốc gia về 100% huyện, thị xã, phường; 722/724 thôn, buôn trên địa bàn tỉnh có điện lưới quốc gia, đạt tỷ lệ 99,7%. Số hộ dân được sử dụng điện chiếm tỷ lệ 96,4% dân số.

Đắk Nông: Thêm nhiều thôn buôn vùng sâu vùng xa có điện lưới quốc gia

PC Đắk Nông nỗ lực đưa điện lưới quốc gia về vùng sâu, vùng xa trên địa bàn tỉnh.

Mới đây, PC Đắk Nông phối hợp với các ngành trên địa bàn tỉnh triển khai chương trình cấp điện thôn, buôn đặc biệt khó khăn, vùng biên giới theo quyết định 2081/QĐ – TTg của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 1 tại các huyện trên địa bàn tỉnh. Cụ thể tại huyện Tuy Đức, Công ty đã đầu tư xây dựng mới với 20,178km đường dây trung áp, 26,336km đường dây hạ áp, 12 trạm biến áp với tổng dung lượng 650kWA cấp điện cho 630 hộ dân thôn Mêra, thôn BonBuNdong B, thôn Đắk Krung, thôn Đắk Quoeng xã Quảng Tân, với tổng nguồn vốn hơn 20 tỷ đồng; Dự án cấp điện cho thôn 5,6,7 xã Đắk R’Măng, huyện Đắk GLong với 15km đường dây trung áp, 13km đường dây hạ áp, 5 trạm biến áp với tổng dung lượng 320kVA, cấp điện cho gần 700 hộ dân, với tổng nguồn vốn gần 12 tỷ đồng.

Để đạt mục tiêu tất cả các thôn, bon, buôn tỉnh Đắk Nông đến năm 2020 đều được sử dụng điện quốc gia, PC Đắk Nông đã đẩy mạnh việc đầu tư cải tạo, xây dựng hệ thống lưới điện, nâng cao chất lượng điện năng, nhất là ở vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, biên giới của tỉnh. Đến nay, Công ty đã triển khai hoàn thành 100% các dự án cấp điện và nâng cao chất lượng cấp điện cho các hộ dân vùng sâu, vùng xa.

Ngoài ra, Công ty đã thực hiện hoàn thành các dự án, cụ thể như: Dự án cấp điện cho 20 thôn, buôn trên địa bàn tỉnh với tổng mức đầu tư 26,9 tỷ đồng, cấp điện cho 1.173 hộ dân (tỉnh Đắk Nông ứng vốn đầu tư); Dự án cấp điện 37 thôn, bon, buôn giai đoạn 1 (nguồn vốn vay của Ngân hàng Thế giới) với tổng mức đầu tư 106,7 tỷ đồng, cấp điện cho 3.975 hộ dân; Dự án cải tạo lưới điện trung áp, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện lưới điện trung áp, cải tạo, nâng cấp lưới điện nông thôn vùng sâu, vùng xa, các dự án chống quá tải đường dây và trạm biến áp,… với tổng mức đầu tư gần 140 tỷ đồng (từ các tiểu dự án thuộc Dự án phân phối hiệu quả (DEP) khu vực tỉnh Đắk Nông, vốn vay Ngân hàng Thế giới). Nhờ đó, người dân các xã vùng sâu, vùng xa trên địa bàn tỉnh đã được hưởng lợi rất nhiều từ các dự án này.

Cùng với đó, trong các năm qua, từ các nguồn vốn khác nhau, PC Đắk Nông đã đầu tư hàng trăm tỷ đồng mỗi năm để nâng cấp và xây mới các công trình điện phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn các tỉnh. Song song việc phát triển hệ thống lưới điện, đảm bảo cung ứng điện năng, PC Đắk Nông còn triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, chất lượng điện năng, chăm sóc dịch vụ khách hàng nhằm mang lại sự hài lòng của khách hàng và sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Đến nay, PC Đắk Nông đã xây dựng được hệ thống lưới điện phát triển rộng khắp,đang quản lý, vận hành với 94,16 km đường dây 35kV; 1.633,84km đường dây 22kV; 1.863km đường dây hạ thế 0,4kV; 03 trạm biến áp trung gian với tổng dung lượng 23.200 kVA; 2.013 trạm biến áp phụ tải với tổng dung lượng 317.000kVA và gần 149.000 khách hàng sử dụng điện.

Bình luận
Loading...
Loading...