Gia Lai: Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2021

UBND tỉnh Gia Lai vừa có Công văn số 1360/UBND-KTTH về việc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2021. Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành liên quan và UBND cấp huyện thực...

UBND tỉnh Gia Lai vừa có Công văn số 1360/UBND-KTTH về việc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2021.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành liên quan và UBND cấp huyện thực hiện nghiêm chỉ đạo, nhiệm vụ giải pháp đã đề ra tại Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 19-8-2021 về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công, cũng như các văn bản chỉ đạo liên quan của Trung ương và tỉnh. Đồng thời, tập trung thực hiện các giải pháp trọng tâm như: khẩn trương hoàn thành các thủ tục để phân bổ, giao chi tiết kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2021 cho các dự án dự kiến khởi công mới và các nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư, nhiệm vụ quy hoạch ngay sau khi được Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Công thương, Tài nguyên và Môi trường và các địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được giao rà soát báo cáo cấp thẩm quyền xem xét sửa đổi cơ chế chính sách, thủ tục hành chính, quy định pháp luật về đầu tư công, xây dựng, tài nguyên, đất đai, cấp phép, khai thác đối với nguyên vật liệu đầu vào phục vụ các dự án đầu tư công, đảm bảo công khai, minh bạch, kịp thời. Thực hiện các biện pháp kiểm soát giá và chất lượng nguyên vật liệu xây dựng phục vụ cho các dự án đầu tư công, tăng cường kiểm tra, thanh tra, xử lý nghiêm vi phạm. Kịp thời cập nhật điều chỉnh công bố giá vật liệu xây dựng, chỉ số giá xây dựng làm cơ sở điều chỉnh gói thầu, tổng mức đầu tư dự án theo quy định…

Gia Lai: Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2021
UBND tỉnh chỉ đạo đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2021. Ảnh: Thanh Nhật

Thực hiện nghiêm Luật Đầu tư công, đẩy nhanh và nâng cao chất lượng công tác chuẩn bị đầu tư các dự án. Chủ động bố trí một phần vốn trong kế hoạch đầu tư công năm 2021 để chuẩn bị đầu tư đối với các dự án dự kiến thực hiện trong giai đoạn 2021-2025, trong đó ưu tiên dự án khởi công mới năm 2022. Khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư, đảm bảo các điều kiện để tổ chức thi công sau khi UBND tỉnh giao kế hoạch vốn ngân sách trung ương năm 2021. Các sở, ngành liên quan tập trung kiểm tra, đôn đốc đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, kịp thời nắm bắt xử lý những khó khăn vướng mắc trong thực hiện giải ngân vốn đầu tư công, trường hợp vượt thẩm quyền báo cáo và đề xuất UBND tỉnh phương án xử lý phù hợp. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý thủ tục về đầu tư công, tăng cường hậu kiểm trong giải ngân vốn đầu tư công. Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn các chủ đầu tư tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về đất đai, đền bù, giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư công.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện xây dựng kế hoạch sử dụng đất 5 nằm (2021-2025) của tỉnh theo đúng quy định. Sở Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương hoàn thiện hồ sơ thủ tục theo yêu cầu của Tổng cục Quản lý đất đai đối với phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai theo khu chức năng và theo loại đất đến từng đơn vị hành chính cấp huyện gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường cho ý kiến theo quy định. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương hoàn thành các quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất cấp huyện trình cấp thẩm quyền xem xét, phê duyệt.

THANH NHẬT

Nguồn: Baogialai.com.vn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây