Lâm Đồng: Công bố Nghị quyết thành lập thị trấn Phước Cát

Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa công bố Nghị quyết số 493/NQ-UBTVQH14 ngày 12/4/2018 về việc thành lập thị trấn Phước Cát thuộc huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm...

Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa công bố Nghị quyết số 493/NQ-UBTVQH14 ngày 12/4/2018 về việc thành lập thị trấn Phước Cát thuộc huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng.

Lâm Đồng: Công bố Nghị quyết thành lập thị trấn Phước Cát

Theo Nghị quyết số 493/NQ-UBTVQH14 ngày 12/4/2018, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị thành lập thị trấn Phước Cát trên cơ sở toàn bộ 16,97 km2 diện tích tự nhiên và 7.204 người của xã Phước Cát 1, huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng.

Địa giới hành chính thị trấn Phước Cát: Đông giáp xã Đức Phổ; Tây giáp tỉnh Bình Phước; Nam giáp tỉnh Đồng Nai và tỉnh Bình Phước; Bắc giáp xã Gia Viễn và xã Phước Cát 2.

Sau khi thành lập thị trấn Phước Cát, huyện Cát Tiên có 11 đơn vị hành chính cấp xã gồm 9 xã và 2 thị trấn. Tỉnh Lâm Đồng có 12 đơn vị hành chính cấp huyện gồm 10 huyện và 2 thành phố; 147 đơn vị hành chính cấp xã gồm 116 xã, 18 phường và 13 thị trấn.

Chính phủ, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng, các cơ quan, tổ chức hữu quan có trách nhiệm tổ chức thi hành Nghị quyết này; sắp xếp, ổn định bộ máy các cơ quan, tổ chức ở địa phương; ổn định đời sống của nhân dân địa phương bảo đảm yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng và an ninh trên địa bàn.

Bình luận
Loading...
Loading...