Lâm Đồng: Lịch ngưng cung cấp điện từ ngày 10/06/2018 – 16/06/2018

Thông báo lịch ngưng cung cấp điện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng từ ngày 10/06/2018 đến ngày 16/06/2018. Thông tin do Công ty Điện Lực Lâm Đồng cung cấp.

Thông báo lịch ngưng cung cấp điện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng từ ngày 10/06/2018 đến ngày 16/06/2018. Thông tin do Công ty Điện Lực Lâm Đồng cung cấp.

(Click vào hình để xem đầy đủ)

Lâm Đồng: Lịch ngưng cung cấp điện từ ngày 10/06/2018 – 16/06/2018

Bình luận
Loading...
Loading...