Lâm Đồng thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Sở Tài Nguyên& Môi trường

Tỉnh Lâm Đồng công bố công khai việc chọn chức danh Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thông qua hình thức thi tuyển.

Tỉnh Lâm Đồng công bố công khai việc chọn chức danh Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thông qua hình thức thi tuyển.

Đối tượng tham gia thi tuyển, gồm cán bộ, công chức, viên chức trong diện quy hoạch, có đủ điều kiện bổ nhiệm đang công tác tại cơ quan, đơn vị có nhu cầu thi tuyển cán bộ lãnh đạo.

Cán bộ, công chức, viên chức trong diện quy hoạch chức danh tương đương, có đủ điều kiện bổ nhiệm đang công tác tại cơ quan, đơn vị khác có chức năng nhiệm vụ tương tự.

Ứng viên dự tuyển có ít nhất 3 năm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý từ cấp Phó trưởng phòng cấp sở, cấp huyện và tương đương trở lên.

Lâm Đồng thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Sở Tài Nguyên& Môi trường

Kế hoạch thi tuyển do UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành.

Đối với trường hợp đề cử tham gia dự tuyển: cán bộ, công chức, viên chức không nằm trong quy hoạch chức danh tuyển chọn hoặc chức danh tương đương với chức danh tuyển chọn, được cấp ủy, lãnh đạo cơ quan có thẩm quyền bổ nhiệm chức danh tuyển chọn đề cử và đồng ý bằng văn bản. Yêu cầu ứng viên có kinh nghiệm lãnh đạo, quản lý cấp Trưởng phòng cấp sở, cấp huyện và tương đương trở lên.

Về tiêu chuẩn chung, yêu cầu ứng viên có trình độ chuyên môn từ đại học trở lên, chuyên ngành phù hợp với vị trí chức danh có nhu cầu thi tuyển; là đảng viên, có lịch sử chính trị, hồ sơ lý lịch rõ ràng, đầy đủ; được lãnh đạo và cấp ủy Đảng cơ quan, đơn vị nơi ứng viên công tác xác nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Nội dung thi tuyển, ngoài bài thi viết về đường lối, chủ chương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về chuyên ngành lĩnh vực dự tuyển, ứng viên sẽ trình bày đề án đánh giá thực trạng, phân tích những khuyết điểm, hạn chế của cơ quan, đơn vị sử dụng chức danh tuyển chọn và chỉ ra nguyên nhân; dự báo xu hướng phát triển và đề xuất kế hoạch, giải pháp khắc phục; chương trình hành động thực hiện kế hoạch, giải pháp; kỹ năng trình bày, giao tiếp, ứng xử, giải quyết tình huống quản lý, phong cách lãnh đạo; trả lời những câu hỏi chất vấn của Hội đồng thi tuyển và những người tham dự.

Theo Baovephapluat.vn

Bình luận
Loading...
Lo di sản Đà Lạt bị phá hủy

Lo di sản Đà Lạt bị phá hủy

Quá trình lập quy hoạch chi tiết khu trung tâm Hòa Bình Đà Lạt có dấu hiệu không minh bạch, không tuân thủ quy trình lấy ý kiến người dân và chuyên...

Loading...