LĐLĐ tỉnh Đắk Lắk: Sắp xếp, tinh gọn lại các ban đơn vị trực thuộc

Ngày 4.1, LĐLĐ tỉnh Đắk Lắk thông tin, vừa tiến hành sắp xếp, tổ chức, biên chế các ban, đơn vị theo hướng tinh...

Ngày 4.1, LĐLĐ tỉnh Đắk Lắk thông tin, vừa tiến hành sắp xếp, tổ chức, biên chế các ban, đơn vị theo hướng tinh gọn, hiệu quả theo đúng quy định. Tổng số biên chế đến năm 2021 gồm 39 người.

LĐLĐ tỉnh Đắk Lắk: Sắp xếp, tinh gọn lại các ban đơn vị trực thuộc

ảnh minh họa

Theo đó, tổ chức, biên chế cơ quan LĐLĐ tỉnh Đắk Lắk sẽ chỉ gồm: Thường trực LĐLĐ tỉnh gồm 4 người (1 Chủ tịch và 3 Phó Chủ tịch); 5 ban chuyên môn, nghiệp vụ, giảm 1 ban so với 6 ban như hiện nay.

Ban Tổ chức sát nhập với Văn phòng UBKT; Ban Tuyên giáo – Nữ công đổi tên từ ban Tuyên giáo và Nữ công; ban Chính sách pháp luật và Quan hệ Lao động đổi tên từ ban Chính sách – Pháp luật.

Hai đơn vị sự nghiệp trực thuộc LĐLĐ tỉnh sẽ gồm Nhà văn hóa Lao động tỉnh và Trung tâm tư vấn Pháp luật Công đoàn tỉnh.

Công tác cán bộ được kiện toàn, sắp xếp mỗi ban chuyên môn có Trưởng ban, Phó Trưởng ban; đảm bảo số lượng cấp trưởng, cấp phó đúng quy định của Tỉnh ủy. Tổng số biên chế đến năm 2021 gồm 39 người.

Theo đánh giá của lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Đắk Lắk, việc đổi mới, sắp xếp tổ chức, biên chế cơ quan là việc làm quan trọng, cần thiết góp phần thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, Nhà nước, Tổng LĐLĐ Việt Nam và Tỉnh ủy Đắk Lắk đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Với tổ chức, biên chế được sắp xếp, cơ quan LĐLĐ tỉnh sẽ thực hiện tốt chức năng tham mưu, giúp việc cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh trong việc lãnh đạo, chỉ đạo các cấp Công đoàn trong tỉnh thực hiện ngày càng tốt hơn chức năng, nhiệm vụ của tổ chức trong giai đoạn tới.

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây