Linh hoạt các phương án dạy học và kiểm tra, đánh giá đảm bảo tuyệt đối an toàn phòng, chống dịch Covid-19

(LĐ online) - Sáng 11/11, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Lâm Đồng ban hành Công văn số 2064 gửi Phòng GDĐT các huyện, thành phố và các trường, đơn vị trực thuộc Sở về việc thực hiện linh hoạt các phương án dạy học và kiểm tra, đánh giá trong điều kiện đảm bảo tuyệt đối an toàn công tác phòng, chống dịch Covid-19.
(LĐ online) - Sáng 11/11, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Lâm Đồng ban hành Công văn số 2064 gửi Phòng GDĐT các huyện, thành phố và các trường, đơn vị trực thuộc Sở về việc thực hiện linh hoạt các phương án dạy học và kiểm tra, đánh giá trong điều kiện đảm bảo tuyệt đối an toàn công tác phòng, chống dịch Covid-19. 
 
Linh hoạt các phương án dạy học và kiểm tra, đánh giá đảm bảo tuyệt đối an toàn phòng, chống dịch Covid-19
Trường THCS&THPT Xuân Trường tuần đầu tiên thực hiện tổ chức dạy học trực tiếp
 
CHỦ ĐỘNG, LINH HOẠT CÁC PHƯƠNG ÁN DẠY HỌC
 
Sở GDĐT hướng dẫn: Phòng GDĐT các huyện, thành phố; các trường và đơn vị trực thuộc Sở chủ động phối hợp với cơ quan chuyên môn y tế tại địa phương để xây dựng phương án dạy học và báo cáo UBND các huyện, thành phố thực hiện linh hoạt theo nguyên tắc: Nơi nào, địa bàn nào đảm bảo tuyệt đối an toàn công tác phòng, chống dịch Covid-19 thì tổ chức cho học sinh đi học trực tiếp; nơi nào, địa bàn nào còn nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 thì tiếp tục tổ chức cho học sinh học trực tuyến cho đến khi ổn định được tình hình.
 
Đối với các đơn vị trường học tổ chức dạy học trực tiếp, cần xây dựng phương án bảo đảm thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và ngăn ngừa khả năng lây lan dịch bệnh trong trường học, chủ động ứng phó có hiệu quả với các tình huống dịch bệnh Covid-19 trong quá trình tổ chức dạy học.
 
THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH, KẾ HOẠCH DẠY HỌC
 
Văn bản của Sở GDĐT nêu: Các đơn vị tiếp tục thực hiện chương trình, nội dung dạy học các môn học/hoạt động giáo dục theo hướng dẫn tại Công văn số 1664/SGDĐT-GDTrH ngày 20/9/2021 của Sở GDĐT về việc hướng dẫn thực hiện Chương trình GDPT cấp THCS, THPT ứng phó với dịch Covid-19 năm học 2021 - 2022 (triển khai Công văn số 4040/BGDĐT-GDTrH ngày 16/9/2021 của Bộ GDĐT).
 
Mặt khác, chủ động, linh hoạt xây dựng kế hoạch dạy học bảo đảm khoa học, phù hợp để hoàn thành chương trình học kì I năm học 2021 - 2022 cho tất cả các môn học/hoạt động giáo dục (kể cả các trường tổ chức dạy học trực tuyến hay dạy học trực tiếp) theo đúng kế hoạch thời gian năm học và không gây áp lực cho học sinh.
 
THỰC HIỆN KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ 
 
Sở GDĐT Lâm Đồng yêu cầu: Đối với khối lớp 6 triển khai Chương trình GDPT 2018, thực hiện theo Thông tư số 22/2021/TT-BGDĐT ngày 20/7/2021 của Bộ trưởng Bộ GDĐT quy định về đánh giá học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông. 
 
Đối với các khối từ lớp 7 đến lớp 12 đang triển khai Chương trình GDPT 2006, thực hiện theo Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011 của Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS và học sinh THPT và Thông tư số 26/2020/TT-BGDĐT ngày 26/8/2020 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011 của Bộ trưởng Bộ GDĐT; Công văn số 1636/SGDĐT-GDTrH ngày 11/9/2020 của Sở GDĐT triển khai thực hiện Thông tư số 26/2020/TT-BGDĐT và xây dựng kế hoạch dạy học năm học 2020-2021.
 
Sở GDĐT cũng chỉ đạo, các đơn vị chủ động, linh hoạt xây dựng kế hoạch tổ chức kiểm tra, đánh giá phù hợp với khung thời gian năm học 2021 - 2022 gồm 35 tuần thực học. Thời điểm và nội dung kiểm tra, đánh giá giữa kỳ thực hiện trong khoảng từ tuần 08 đến tuần 10; kiểm tra, đánh giá cuối học kỳ I thực hiện từ tuần 17 đến tuần 18. Đề kiểm tra định kỳ phải kèm theo ma trận và có tỉ lệ thích hợp giữa trắc nghiệm và tự luận; tổ chuyên môn các trường THPT tổ chức xây dựng ma trận và đặc tả đề kiểm tra cho phù hợp với nội dung dạy học theo hướng dẫn tại Công văn số 1664/SGDĐT-GDTrH ngày 20/9/2021 của Sở GDĐT. Nội dung kiểm tra, đánh giá tập trung vào các kiến thức đã được dạy học theo hướng dẫn tại Công văn số 1664/SGDĐT-GDTrH ngày 20/9/2021 của Sở GDĐT; phù hợp đối tượng học sinh và tính phân hóa; việc tổ chức kiểm tra, đánh giá cần bảo đảm nghiêm túc, khách quan, công bằng, đúng quy chế (kể cả tổ chức kiểm tra, đánh giá trực tiếp hoặc kiểm tra, đánh giá trực tuyến). Không kiểm tra, đánh giá đối với những nội dung hướng dẫn học sinh tự đọc, tự học, tự làm, tự thực hiện, không yêu cầu; những nội dung yêu cầu học sinh thực hành, thí nghiệm.
 
Hình thức kiểm tra, đánh giá thường xuyên, các trường phối hợp trực tuyến với trực tiếp. Đối với kiểm tra, đánh giá định kỳ sẽ tổ chức kiểm tra trực tiếp. Mặt khác, tăng cường kiểm tra, đánh giá theo hướng giao đề tài/dự án để học sinh trình bày và đánh giá kết quả thông qua sản phẩm của học sinh (có thể thực hiện kiểm tra, đánh giá thường xuyên và kiểm tra, đánh giá định kỳ).
 
Đối với các đơn vị tổ chức dạy học trực tiếp, tổ chức kiểm tra, đánh giá theo kế hoạch giáo dục của nhà trường, đảm bảo các yêu cầu về kiểm tra, đánh giá. Trường hợp học sinh quay trở lại trường học trực tiếp sau thời gian dạy học trực tuyến thì cần phải tổ chức ôn tập, củng cố kiến thức cho học sinh trước khi thực hiện kiểm tra, đánh giá.
 
Đối với các đơn vị đang tổ chức dạy học trực tuyến, Sở GDĐT Lâm Đồng yêu cầu kiểm tra, đánh giá thường xuyên kết quả học tập của học sinh theo quy định và được thực hiện trong quá trình dạy học trực tuyến; kiểm tra, đánh giá định kỳ chỉ được thực hiện khi học sinh quay trở lại trường học trực tiếp.
 
Trường hợp đến thời điểm kiểm tra, đánh giá giữa kỳ nhưng nhà trường vẫn phải tổ chức dạy học trực tuyến thì các đơn vị tiếp tục tổ chức dạy học bình thường cho đến khi học sinh quay trở lại trường học trực tiếp mới tổ chức kiểm tra, đánh giá giữa kỳ (có tổ chức ôn tập, củng cố kiến thức trước khi kiểm tra, đánh giá).
 
Trường hợp đến cuối học kỳ I vẫn phải dạy học trực tuyến thì các đơn vị có thể tổ chức kiểm tra, đánh giá định kỳ (giữa kỳ và cuối kỳ) theo hình thức trực tuyến. Trong trường hợp này, lãnh đạo các cơ sở giáo dục phải chủ động tổ chức xây dựng kế hoạch, quy chế kiểm tra, đánh giá định kỳ trực tuyến trước khi tổ chức kiểm tra, bảo đảm nghiêm túc, minh bạch và công bằng. 
 
M.ĐẠO
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây