6 cách mà ERP xây dựng theo yêu cầu hỗ trợ đổi mới và tăng trưởng!

6 cách mà ERP xây dựng theo yêu cầu hỗ trợ đổi mới và tăng trưởng!

 15:16 28/01/2019

Cho dù nơi bạn ở là một đất nước đang phát triển hay là một tổ chức đa quốc gia lớn, sự cạnh tranh sẽ không bao giờ đứng yên

Đau đầu vì cấp trên bắt cắt giảm chi phí ngay lập tức!

Đau đầu vì cấp trên bắt cắt giảm chi phí ngay lập tức!

 15:45 11/01/2019

Đối mặt với một số thời điểm khẩn cấp, hầu hết các công ty đều yêu cầu phải cắt giảm chi phí. Bạn sẽ làm thế nào nếu cấp trên yêu cầu cắt giảm 10% chi phí ngay lập tức!

Loading...