Đà Lạt: Hồ Than Thở biến thành… ao

Đà Lạt: Hồ Than Thở biến thành… ao

 17:58 08/06/2018

Hồ Than Thở, thắng cảnh của TP.Đà Lạt (Lâm Đồng), đang bị ô nhiễm và bồi lắng nghiêm trọng.