Thanh tra Bộ Nội vụ kiến nghị tỉnh Lâm Đồng miễn nhiệm 5 công chức lãnh đạo chưa đáp ứng tiêu chuẩn

Về bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo quản lý, tại thời điểm bổ nhiệm còn 110/321 công chức chưa đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn chức...

Về bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo quản lý, tại thời điểm bổ nhiệm còn 110/321 công chức chưa đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, trong đó có hai công chức có trình độ chuyên môn không phù hợp với chức danh đang giữ.

Thanh tra Bộ Nội vụ vừa công khai kết luận thanh tra việc quản lý, tuyển dụng, bổ nhiệm công chức; số lượng cấp phó và việc ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn nghiệp vụ trong các cơ quan hành chính nhà nước của UBND tỉnh Lâm Đồng trong giai đoạn từ 1-1-2016 đến ngày 30-4-2018.

Kết luận thanh tra cho biết, về cơ bản, việc quản lý biên chế được UBND tỉnh Lâm Đồng và các cơ quan, đơn vị thực hiện theo quy định.

Năm 2015 UBND tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức kỳ thi tuyển công chức và tuyển dụng được 211 công chức làm việc tại các cơ quan hành chính cấp huyện trở lên.

Nhìn chung kỳ thi tuyển được thực hiện theo quy định, nhưng quá trình tổ chức thi còn tồn tại hạn chế trong việc thu phí dự tuyển công chức vượt quá, quyết định; việc niêm phong, mở phong bì, đề thi, đáp án thi, kiểm kê tổng hợp kết quả thi, ghép phách bài thi.

Sở Lao động thương binh và xã hội phân công công tác với 4 công chức được tuyển dụng không đúng vị trí việc làm theo quy định. 9/32 cơ quan đơn vị chưa thực hiện đúng quy định về chế độ tập sự và bổ nhiệm vào ngạch công chức cho công chức được tuyển dụng, trong đó có một trường hợp tại Sở Công thương chưa thực hiện chế độ tập sự và bổ nhiệm vào ngạch công chức sau 26 tháng có quyết định tuyển dụng.

Thanh tra Bộ Nội vụ kiến nghị tỉnh Lâm Đồng miễn nhiệm 5 công chức lãnh đạo chưa đáp ứng tiêu chuẩn

Kết luận của Thanh tra Bộ Nội vụ

Qua kiểm tra 31 hồ sơ cho thấy việc tuyển dụng không qua thi tuyển được thực hiện theo thẩm quyền, nhưng có 4 trường hợp tại thời điểm có quyết định tuyển dụng chưa đáp ứng đầy đủ điều kiện tiêu chuẩn theo quy định.

Đến thời điểm thanh tra, còn 3 hồ sơ công chức chưa có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên, một trường hợp có quyết định điều động bổ nhiệm từ vị sự nghiệp gia các quan hành chính nhà nước nhưng chưa thực hiện quy trình xét tuyển viên chức thành công chức.

Về bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo quản lý, tại thời điểm bổ nhiệm còn 110/321 công chức chưa đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, trong đó có hai công chức có trình độ chuyên môn không phù hợp với chức danh đang giữ; 5 công chức giữ ngạch thấp hơn tiêu chuẩn bổ nhiệm; nhiều công chức thiếu một trong các tiêu chuẩn về trình độ lý luận chính trị chứng chỉ quản lý nhà nước, chứng chỉ tin học, chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ dành cho lãnh đạo Sở. Đến thời điểm thanh tra, có 56 công chức chưa đáp ứng được đầy đủ điều kiện tiêu chuẩn chức danh.

70/622 công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý được kiểm tra hồ sơ chưa đáp ứng yêu cầu trình độ theo tiêu chuẩn ngạch, trong đó có 1 công chức chưa có bằng đại học, 1 công chức lãnh đạo cấp sở đang hưởng ngạch không phù hợp với vị trí việc làm và nhiều công chức thiếu một trong các chứng chỉ theo quy định.

Tại thời điểm thanh tra, 7/32 cơ quan đơn vị thuộc ủy ban nhân dân còn sử dụng 234 lao động hợp đồng làm công tác chuyên môn nghiệp vụ trong cơ quan hành chính nhà nước.

Để khắc phục các tồn tại, hạn chế nêu trên, Thanh tra Bộ Nội vụ kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng xem xét phê duyệt bản mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm của các cơ quan đơn vị và chỉ tiêu lao động hợp đồng theo Nghị định 68. Đồng thời, thu hồi quyết định tuyển dụng vào công chức không qua thi với 2 công chức đến thời điểm thanh tra chưa đáp ứng tiêu chuẩn.

Cùng với đó, chỉ đạo các cơ quan đơn vị tiến hành rà soát điều kiện tiêu chuẩn, chức danh, trình tự, thủ tục với các trường hợp được tuyển dụng, bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo quản lý từ tháng 6 – 2012 đến nay; bố trí sắp xếp lại chức danh lãnh đạo với 2 công chức lãnh đạo quản lý có bằng chuyên môn không phù hợp; miễn nhiệm 5 công chức lãnh đạo quản lý đến thời điểm thanh tra vẫn chưa đáp ứng tiêu chuẩn bổ nhiệm.

Bên cạnh đó, lập kế hoạch bồi dưỡng với các công chức còn thiếu các chứng chỉ bồi dưỡng theo quy định và yêu cầu hoàn thành trong thời gian nhất định. Nếu quá thời hạn vẫn không đáp ứng đầy đủ thì bố trí sắp xếp lại chức danh lãnh đạo, quản lý, xếp ngạch lại cho phù hợp; chấm dứt và không thực hiện việc ký, sử dụng lao động hợp đồng làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong cơ quan hành chính nhà nước.

Thanh tra Bộ Nội vụ cũng đề nghị kiểm điểm làm rõ trách nhiệm các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để xảy ra những hạn chế tồn tại trên để xử lý theo quy định.

Theo Phapluatxahoi.vn

Bình luận
Loading...
Loading...