Gia Lai triển khai các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành Kế hoạch số 1617/KH-UBND ngày 22-10-2021 về việc triển khai Chương trình phát triển các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2021-2025 trên...

Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành Kế hoạch số 1617/KH-UBND ngày 22-10-2021 về việc triển khai Chương trình phát triển các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, kế hoạch xác định việc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng là nhiệm vụ quan trọng, phải thực hiện thường xuyên, có trọng tâm, trọng điểm; hình thức thực hiện đa dạng, phong phú, đảm bảo mục đích, mục tiêu cụ thể và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Việc triển khai phải đồng bộ, linh hoạt với diễn biến của dịch Covid-19.

Kế hoạch đặt ra các mục tiêu cụ thể: hàng năm, tổ chức các hoạt động hướng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam; 100% huyện, thị xã, thành phố đều có hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam; tối thiểu 80% doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh tham gia hưởng ứng các hoạt động bảo vệ người tiêu dùng; tổ chức được ít nhất 10 khóa đào tạo, tập huấn cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng; thành lập 6 Hội Bảo vệ người tiêu dùng cấp huyện; hình thành ít nhất 3 tổ chức hòa giải theo quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; bảo đảm 100% khiếu nại, yêu cầu của người tiêu dùng được tiếp nhận, tư vấn, hỗ trợ tại các cơ quan quản lý Nhà nước, các tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và tại các tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ, trong đó tỷ lệ giải quyết khiếu nại thành công đạt trên 80% vụ việc được tiếp nhận; xây dựng và triển khai cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, đánh giá chất lượng hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng nhằm tăng cường hiệu quả công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Đẩy mạnh các hoạt động kinh doanh, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong các giao dịch thương mại điện tử, kinh tế số và kinh tế chia sẻ; khuyến khích kinh doanh, tiêu dùng bền vững.

Gia Lai triển khai các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
Gian hàng trưng bày các sản phẩm OCOP tỉnh Gia Lai tại Siêu thị Co.op Mart Pleiku. Ảnh: Đức Thụy

Kế hoạch xác định 6 nhiệm vụ gồm: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến chính sách và pháp luật liên quan đến bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; nâng cao năng lực thực thi pháp luật, đảm bảo hiệu lực, hiệu quả, quản lý Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm và hỗ trợ nguời tiêu dùng; nâng cao vai trò trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ và tổ chức xã hội trong công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; chủ động, tích cực hội nhập kinh tế quốc tế trong các hoạt động hợp tác về bảo vệ người tiêu dùng; thúc đẩy hoạt động kinh doanh và bảo vệ người tiêu dùng trong các giao dịch thương mại điện tử, kinh tế số và kinh tế chia sẻ. Đồng thời, khuyến khích các tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện hoạt động, hành vi kinh doanh, tiêu dùng bền vững; triển khai các hoạt động phát triển công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng khác phù hợp với thực tiễn và pháp luật.

KIỀU PHAN

Nguồn: Báo Gia Lai

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây