Gia Lai xem xét cho thôi việc 1.456 giáo viên hợp đồng

Thực hiện tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức, tỉnh Gia Lai đang xem xét việc cắt hợp đồng lao động đối với 1.456 giáo viên.

Thực hiện tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức, tỉnh Gia Lai đang xem xét việc cắt hợp đồng lao động đối với 1.456 giáo viên.

Thực hiện nghiêm túc Kết luận 17- KL/TW của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức, năm nay tỉnh Gia Lai đang xem xét cắt giảm 1.456 giáo viên hợp đồng.

Cùng với việc cắt giảm giáo viên hợp đồng, ngành giáo dục tỉnh Gia Lai sẽ triển khai đồng loạt nhiều giải pháp nhằm đảm bảo lượng giáo viên đứng lớp và nâng cao chất lượng giáo dục.

Gia Lai xem xét cho thôi việc 1.456 giáo viên hợp đồng

Tỉnh Gia Lai xem xét cắt giảm 1.456 giáo viên hợp đồng.

Cụ thể, tại Kết luận số 31/KL-SGDĐT, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Gia Lai yêu cầu, từ năm học 2018-2019 trở đi, các đơn vị thực hiện nhập lớp, nhập trường, giảm điểm trường.

Thực hiện xã hội hóa các lớp nhà trẻ, mẫu giáo vùng thuận lợi; chuyển biên chế giáo viên dư thừa từ các cơ sở đào tạo, chuyên nghiệp về trường phổ thông.

Ông Huỳnh Minh Thuận – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Gia Lai cho biết: “Số lượng học sinh trên lớp trung bình ở cấp tiểu học 25 học sinh/lớp. Đối với học sinh THCS khoảng 35 học sinh/lớp. Trong khi quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đối với cấp tiểu học là 35 học sinh/lớp, cấp THCS là 45 học sinh/lớp. Bởi vậy, Sở Giáo dục và Đào tạo Gia Lai chỉ đạo dồn lớp để đảm bảo số lượng học sinh theo đúng quy định. Việc dồn lớp này hết sức có ý nghĩa và giải được bài toán đang thiếu giáo viên.”

Bình luận
Loading...
Loading...