Không có việc cộng tác viên dân số tỉnh Lâm Đồng không nhận được thù lao

Chiều 9.7, ông Đặng Đức Hiệp, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng xác nhận, việc cộng tác viên ( CTV) Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh này không...

Chiều 9.7, ông Đặng Đức Hiệp, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng xác nhận, việc cộng tác viên ( CTV) Dân số – Kế hoạch hóa gia đình tỉnh này không nhận được thù lao là không có cơ sở.

Không có việc cộng tác viên dân số tỉnh Lâm Đồng không nhận được thù lao

Vị lãnh đạo này lý giải, từ năm 2017, một số nội dung của chương trình mục tiêu quốc gia Dân số – Kế hoạch hóa gia đình, trong đó có chính sách chi trả thù lao cho cộng tác viên ở các thôn, xóm, ấp, bản làng, sẽ do ngân sách địa phương chi trả, thay vì chi trả từ ngân sách Trung ương như trước và theo Nghị quyết 20 của UBND tỉnh Lâm Đồng, chi cho CTV từ ngân sách huyện.

Qua kiểm tra sơ bộ, hiện nay các huyện vẫn chi bình thường, đối với chế độ đã cấp hết như năm 2016 Chính phủ chưa phê duyệt đề án cho giai đoạn mới, Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng đã chủ động ứng từ ngân sách địa phương trước cho y tế để chi trả cho CTV dân số tỉnh này.

Dự án năm 2017- 2020 có 3 nguồn ngân sách từ Trung ương, địa phương; ngân sách Trung ương, cấp tỉnh chủ yếu tập trung cho công tác chuyên môn, mua sắm đầu tư trang thiết bị, ngân sách các huyện là chi cho CTV dân số và một số nhiệm vụ khác.

Ông Đặng Đức Hiệp, Giám đốc Sở Tài chính Lâm Đồng khẳng định, thông tin khoảng 2.500 cộng tác viên dân số của tỉnh Lâm Đồng không nhận được tiền thù lao Dân số – Kế hoạch hóa gia đình năm 2017 là hoàn toàn thiếu chính xác.

Cũng theo ông Hiệp, căn cứ theo tình hình thực tế của từng địa phương, mức chi trả thù lao cho mỗi cộng tác viên có sự chênh lệch từ 90.000đ đến 100.000đ/tháng. Mặt khác, theo quy định, việc chi trả thù lao này chỉ dành cho các cộng tác viên ở các thôn, xóm, bản, đối với các cộng tác viên ở khu vực thị trấn sẽ không được chi trả thù lao từ chính sách này.

Trước đó ít ngày, trên mạng xã hội đăng tải thông tin hơn 2.500 cộng tác viên Dân số – Kế hoạch hóa gia đình của tỉnh Lâm Đồng không nhận được thù lao theo quy định và nhiều CTV dân số cho rằng, họ chỉ nhận được mỗi tháng 90.000 đồng/người. Đây là số tiền do ngân sách địa phương cấp.

Riêng số tiền 100.000 đồng/người/tháng từ ngân sách Trung ương được phân bổ theo Quyết định 1125/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Mục tiêu Y tế – Dân số giai đoạn 2016-2020 đến nay họ không nhận được.

Bình luận
Loading...
Loading...