Lâm Đồng: Lịch ngưng cung cấp điện từ ngày 28/01/2018 – 03/02/2018

Thông báo lịch ngưng cung cấp điện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng từ ngày 28/01/2018 đến ngày 03/02/2018. Thông tin do Công ty Điện Lực Lâm Đồng cung cấp.

Thông báo lịch ngưng cung cấp điện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng từ ngày 28/01/2018 đến ngày 03/02/2018. Thông tin do Công ty Điện Lực Lâm Đồng cung cấp.

(Click vào hình để xem đầy đủ)

 Lâm Đồng: Lịch ngưng cung cấp điện từ ngày 28/01/2018 – 03/02/2018

Bình luận
Loading...
Loading...